Antolak Ryki – 2018

Antolak – instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,5 kWp na dachu hali produkcyjnej. Miejscowość Ryki.