Demar Mstów – 2017

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 x 40 kWp na dachu obiektu produkcyjnego.

Demar Mstów – 2017