Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare – 2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp na dachu obiektu.

Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare – 2018