Glimag, Mikołów – 2017

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp na dachu obiektu.

Glimag,  Mikołów – 2017