Ubojnia Kebej Stoczek Łukowski – 2019

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp w Ubojnia Kebej. Konstrukcja dachowa. Miejscowość Stoczek Łukowski

Ubojnia Kebej Stoczek Łukowski – 2019