Konsport Lutomiersk – 2020

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 x 50 kWp. Konstrukcja gruntowa z funkcją wiaty magazynowej. Miejscowość Lutomiersk.