Sobtrade Warszawa o/Ostrówek – 2015

Instalacja 40 Kwp na dachu obiektu.

Sobtrade Warszawa o/Ostrówek – 2015